Latest news

Media contact

 

Per Håkon Stenhaug

Head of Communications

[email protected]
+47 415 77 368

Det nye Hokksund Renseanlegg vil sikre en bedre vannkvalitet i Oslofjorden ved å optimalisere rensingen av avløpsvannet
Krüger Kaldnes har vunnet samspillsentreprisen sammen med NCC for Øvre Eiker Kommune, for oppføring av Nye Hokksund Renseanlegg
Municipal
France's First Energy-Positive Waste Water Treatment Plant.
After a period in other engineering companies, Morten Helgesen from Larvik is now returning to the aquaculture industry and Krüger Kaldnes.
Energy is second largest cost in a RAS facility after feed. Read more about how to save energy on this article with CTRLAqua.
Energy is second largest cost in a RAS facility after feed. There is probably room for saving up to 15-20 % of the energy used in a RAS facility as a whole. Share some interesting thoughts in this article.
I vedlagte artikkel hos Intrafish bidrar også Krüger Kaldnes med noen sentrale innspill.
In today’s program @Aquaculture Europe our colleague Frederic Gaumet will participate in a rather exiting panel debate around the topic.
Utbyggingen av det landbaserte anlegget Salten Smolt skaper nå store ringvirkninger for lokalsamfunnene i Bodø og omegn.