Nye Hokksund Renseanlegg

Krüger Kaldnes har vunnet samspillsentreprisen sammen med NCC for Øvre Eiker Kommune, for oppføring av Nye Hokksund Renseanlegg

Samspillsentreprise med NCC for Øvre Eiker Kommune

Samspillsentreprisen skal ende opp i en moderne teknisk løsning med nitrogenfjerning. Samspillsentreprisen pågår frem til juli 2022. Under samspillsentreprisen skal det velges teknologier og prosesstrinn som tilsammen gir et kompakt bygg, med miljømessig gode løsninger som klarer både dagens belastning men også fremtidig utbygging av Hokksund.


Anlegget skal etterleve skjerpede krav til forfosfjerning og nitrogenfjerning i tillegg til vanlig krav til KOF og BOF5 .
Anlegget dimensjoneres for Qmaks 830 m3/h