Nytt stort prosjekt i Norge skal forbedre vannmiljøet i Oslofjorden

Krüger og Krüger Kaldnes skal utvide kapasiteten og optimere renseprosessene på renseanlegget i Fuglevik syd for Oslo. Prosjektet er den andre samspills-entreprisen i Norge, hvor vi jobber for å sikre et bedre vannmiljø i Oslofjorden. Foto: Kaj-Werner Grimen, Sektorsjef for vann og avløp i MOVAR, og Mike Halmer, Managing Director i Krüger Kaldnes. 
Kaj-Werner Grimen, Sektorsjef for vann og avløp i MOVAR, og Mike Halmer, Managing Director i Krüger Kaldnes.

Fuglevik Renseanlegg spiller en viktig rolle i å beskytte miljøet og opprettholde vannkvaliteten i området. Renseanlegget ble etablert for å redusere den negative innvirkningen av avløpsvann på det marine økosystemet.

Byggherre er MOVAR, som håndterer oppgaver for flere norske kommuner, inklusiv avløpsbehandling på 3 stk anlegg. 

Krügers og Krüger Kaldnes’ tilbud scoret høyest i organisasjon og oppgaveforståelse. Den flotte bedømmelsen gjorde at Krüger Kaldnes i juni ble tildelt kontrakten for “Nye Fuglevik Renseanlegg” i Moss.

Jeg er veldig stolt av å ha vunnet denne kontrakten, som er vårt tredje samspillsprosjekt i Norge. Vi ser frem til å samarbeide med MOVAR, hvor vi sammen vil forbedre vannmiljøet i Oslofjorden
- Mike Halmer, Managing Director i Krüger Kaldnes

2 faser til over 100 millioner NOK

Samspill er et prosjekt delt opp i to faser. I Fase 1 skal vi sammen med byggherre og deres rådgiver finne frem til det beste anleggsdesign. Det tette samarbeide skal sikre at byggherren får det anlegget de ønsker, med de optimale tekniske og bæredyktige løsninger tilpasset nettopp dette prosjektet. Her står vi for teknisk design, budsjett for den biologiske delen av renseprosessen og fosfor gjenvinning.

Resultatet av Fase 1 vil være et nesten ferdig detaljprosjekt og et budsjett for å bygge anlegget. Fase 2 vil herefter være en anleggsentreprise, hvor vi skal bygge anlegget inkl. prosess, maskin og elektronikk i fastpris entreprise. Budsjettet for Fase 1 er 9 mill NOK, mens Fase 2 kan beløpe seg til opp mot 300 mill NOK.

Samfunnsmessige gevinster

Samlet sett kommer det nye renseanlegget til å medføre en betydelig samfunnsgevinst. Avløpsvannet vil bli renset etter de strengeste krav som er satt i Norge, før det ledes ut til  Oslofjorden, som lider under store mengder nitrogen i vannet.

Renseanlegget vil også dekke behovet for innbyggerne i Moss-regionen - nå og i fremtiden, siden kunden vil være i stand til å utnytte ressursene i avløpsvannet bedre til f.eks. å produsere gjødsel og utvinne mer energi fra avløpsvannet.


Kontrakt underskrevet juni 2023
Prosjektet forventet avsluttet medio 2027

Det nye Hokksund Renseanlegg vil sikre en bedre vannkvalitet i Oslofjorden ved å optimalisere rensingen av avløpsvannet