Case Studies

Vi leverer totale løsninger for avløpsrensing, vannbehandling, rehabilitering og service, til Kommuner og Industri i Norge. Som en del av det franskeide konsernet, Veolia Water Technologies, kan Krüger Kaldnes tilby et mangfoldig utvalg av verdensledende teknologier og produkter. Les om noen av våre utvalgte prosjekter her.
Two workers wearing helmets, masks and gloves in a wastewater treatment plant. © Médiathèque VEOLIA - Jérôme Sevrette / ANDIA
Case Study
Løsningen på Norefjell renseanlegg er en kompakt, effektiv, robust og driftssikker prosesskombinasjon med biologisk rensing ved Kaldnes® MBBR og separasjonstrinn med kjemisk felling og sedimenteringstanker tilrettelagt for enkel utvidelse.
Case Study
OHARA er bygget som et komplett renseanlegg tilpasset fremtidig økning i vannbehandlingskapasiteten innenfor et fjellhallareal som ble sprengt ut før ombyggingen. Anlegget er forberedt for en senere installasjon av et biologisk rensetrinn.
Case Study
Prosessdesign, kompakthet og årskostnader var avgjørende for byggherrens valg av løsning. Samtlige prosessenheter på anlegget er plassert over bakken og alle maskinkomponenter er lett tilgjengelige for service og vedlikehold. Prosessen i anlegget er en kombinasjon av Kaldnes®MBBR og Musling®Square.
Case Study
Krüger og Krüger Kaldnes står for leveransen av prosessdesign og mekanisk design. Det nye renseanlegget vil sikre et bedre vannmiljø i Oslofjorden og befolkningsutvikling i kommunen.