Krüger Kaldnes AS og Krüger A/S vinner en stor kontrakt i Øvre Eiker kommune

Det nye Hokksund Renseanlegg vil sikre en bedre vannkvalitet i Oslofjorden ved å optimalisere rensingen av avløpsvannet

Krüger Kaldnes og Krüger blir underentreprenør på Nye Hokksund Renseanlegg med en kontraktssum på ca. 330 MNOK. Krüger og Krüger Kaldnes står for leveransen av prosessdesign og mekanisk design. Det nye renseanlegget vil sikre et bedre vannmiljø i Oslofjorden og befolkningsutvikling i kommunen. 

Forbedret avløpsrensing er på vei til Norge. Krüger Kaldnes og vårt søsterselskap i Danmark, har den 9. januar skrevet under på en kontrakt for Nye Hokksund renseanlegg i Øvre Eiker kommune vest for Drammen. Krüger Kaldnes og Krüger skal levere komplet prosessdesign og alt det mekaniske utstyret relatert til renseprosessen. I tillegg skal vi levere vårt avanserte online styringssystem Hubgrade. Vi skal videre installere hele maskinpakken. Dette arbeide starter om cirka et år, når NCC har oppført bygningen basert på vår prosessdesign. 

 

Fordoblet kapasitet og forbedret vannkvalitet

Nye Hokksund renseanlegg blir et moderne anlegg med dobbel kapasitet når det står ferdig. Designet inneholder blant annet lukkede tanker og bassenger med tilhørende punktavsug og luktreduksjonsanlegg, noe som sikrer et godt inneklima i bygningen og minimal sjenanse for omgivelsene. 

Anlegget er valgt med en prosessløsning som inneholder flere av morselskapet Veolias teknologier, og er basert på velkjent teknologi av god kvalitet og robuste løsninger. Bl.a. skal Krüger Kaldnes søsterselskap i Sverige, AnoxKaldnes, levere designet samt utstyr for den biologiske renseprosessen MBBR. Vårt andre søsterselskap Hydrotech skal levere sluttpoleringen i form av to Hydrotech filtre, som renser avløpsvannet innen det ledes ut til resipienten, Drammenselven. 

Når Hokksund renseanlegg står ferdig, vil det ha utvidet anleggets rensning til å omfatte nitrogenfjerning, og det vil ha redusert fosfor med 95% fra avløpsvannet. Det vil være en kjempestor gevinst for Drammenselva, som løper ut i Oslofjorden, som også vil dra en fordel av det nye renseanlegget, uttaler Line Bessermann, som er ansvarlig representant for Krüger i Norge.

De primære prosjekteringsarbeidene skal utføres i Krüger Danmark, men med et stort samarbeide med oss i Kruger Kaldnes. Vi vil ha en viktig rolle som den lokale aktøren under installasjon, igangkjøring og oppstart.

Utvidelsen av renseanlegget er et viktig skritt for befolkningsutviklingen i kommunen. I hele prosessen har det vært et godt og konstruktiv samarbeid med byggherre Øvre Eiker kommune og vi gleder oss til å komme i gang med dette viktige prosjektet.

Vi gleder oss til å  bruke vår ekspertise på dette prosjekt. Med mer en 30 års erfaring har vi godt kjennskap til markedet, samtidig som vi tilfører prosjektet spesialkunnskap innen for behandling av avløpsvann”, sier Mike Halmer, daglig leder i Krüger Kaldnes.

Store perspektiver for vann ekspertise i Norge

Det er generelt sett et stort potensiale for rensing av avløpsvann i Norge da Oslofjorden og Skagerak lider under manglende nitrogenrensing fra renseanleggene. De norske myndighetene skjerper derfor utslippskravene for direkte og indirekte utslipp til Oslofjorden, noe som berører opp til 30 renseanlegg langs kysten. 

Det er derfor et stort markedspotensiale for Krüger Kaldnes sine løsninger og teknologier, som i kombinasjon med vår store erfaring på området kan være med på å nå målene. Vi vil være med å bidra til en bedre vannkvalitet i Norge, noe som er viktig for oss som miljøvirksomhet sertifisert i FN’s Verdensmål (Krüger AS). 

Vi ser derfor frem til å levere dette prosjektet og sette et positivt avtrykk på markedet sammen med NCC.

FAKTA

Totalprisen for hele anlegget er 330M NOK, mens Krüger Kaldnes’ andel til NCC er på 108M NOK.

Det nye renseanlegget skal etter planen stå ferdig 1. kvartal 2025. 

Totalentreprenør: NCC Norge

Underleverandør: Krüger Kaldnes AS/Krüger A/S

Byggherre: Øvre Eiker Kommune  

PE: 30.000 (når det nye anlegget står klart)

Qdim = 329 m3/t 

Qmax = 657 m3/t