Ved Havexpo sin digitale konferanse i dag gir fiskehelseansvarlig Frode Finne-Fridell en innføring i viktige fokusområder som reduserer risikoen for sykdom i et anlegg. (Txt in NO)

Digital konferanse med Havexpo i dag den 24.mars kl. 13.30 til 13.42 hvor fiskehelseansvarlig Frode Finne-Fridell gir viktig innføring på fokusområder som reduserer risikoen for sykdom i et anlegg. 

Heldigvis opplever vi en oppdrettsnæring med økende fokus på biosikkerhet. I dag den 24. mars Kl. 13.30 til 13.42 ved Havexpo sin digitale konferanse gir fiskehelseansvarlig Frode Finne-Fridell i Krüger Kaldnes en innføring i viktige fokusområder som reduserer risikoen for sykdom i et anlegg.

Frode går i denne presentasjonen gjennom flere forebyggende tiltak og drøfter hvordan vi kan jobbe enda bedre når anlegget rammes av sykdom. Ta gjerne turen innom. Velkommen. (Txt in NO)

Les mer her: https://bqub.floor.bz/agenda