Tips til høyaktuelt foredrag på Havexpo kl 15.30 i dag! (Txt in NO)

Tips til høyaktuelt foredrag på Havexpo kl 15.30 i dag!

I dag den 23. Mars Kl. 15.30 til 15.42 ved Havexpo sin digitale konferanse gir fiskehelsespesialist Erik Sterud i Krüger Kaldnes viktige innspill til hvordan produsere mere robust storsmolt.

Kunnskapen i oppdrettsnæringen er under stor utvikling, heldigvis. I dag den 23. Mars Kl. 15.30 til 15.42 ved Havexpo sin digitale konferanse gir fiskehelsespesialist Erik Sterud i Krüger Kaldnes viktige innspill til hvordan produsere mere robust storsmolt.

Han går gjennom viktige forhold vi må jobbe bedre med slik at vi ikke flytter helse- og velferdsutfordringer fra merdene inn i settefiskanlegget.

Les mer her: https://bqub.floor.bz/agenda