Er vi i ferd med å flytte utfordringer fra mærene og inn i settefiskanleggene? (txt in NO)