Akvakultur har blitt attraktivt!

Tilgang på kvalifisert arbeidskraft har vært en stor utfordring innen akvakulturnæringen, men nå tyder mye på at trenden har snudd. Krüger Kaldnes mottok ikke mindre enn 100 søknader med godt kvalifiserte kandidater på to nye ingeniørstillinger.

– Vi skal ikke gå så langt tilbake i tid for å konstatere at Norge var «støvsugd» for blant annet ingeniører som da måtte rekrutteres fra land i hele verden. Så dette er en sterk bekreftelse på at sjømatbransjen og akvakultur er et reelt karrierevalg for stadig flere, påpeker Per Håkon Stenhaug, HR-sjef i Krüger Kaldnes.          

– Unge og nyutdannede jobbsøkere vektlegger arbeidsgivers evne til å tilby videreutvikling i fag og en trygg arbeidsplass. Samtidig er arbeidsgivers omdømme, bidrag til miljø og bærekraft enda viktigere. Kanskje ikke veldig oppsiktsvekkende, men allikevel en avgjørende faktor for akvakulturnæringen i kampen om de beste kandidatene i fremtiden. Da Krüger Kaldnes gjennomførte rekrutteringsprosess i slutten av 2020 for å ansette to nye ingeniører erfarte vi både den store betydningen av disse forholdene og at det er en sterkt økende interesse for å jobbe bransjen, påpeker Stenhaug.

 

100 SØKERE: – TRENDEN HAR SNUDD

– Det har vært dårlig med tilgang på kvalifisert arbeidskraft til akvakulturnæringen. For mange virksomheter utgjør det en reell trussel, ikke minst fordi bransjens innovasjonskraft, utvikling og vekst går i svært høyt tempo, og mange næringer sloss om de beste folkene. Samtidig er et stort antall av oppdrettsselskap og bedrifter tilknyttet industrien etablert i det mange aktuelle kandidater vil hevde er litt utenfor allfarvei. I sjømat-sammenheng kan kanskje også Sandefjord og Drammen, hvor Krüger Kaldnes har kontorer, vurderes dithen. 

– Men noen lyspunkt er det; En stadig økende positiv medieomtale av sjømatbransjen sin betydning i forhold til å produsere sunn og bærekraftig mat til en økende befolkning har løftet omdømmet til hele næringen. Når vi mottok nær 100 søknader med godt kvalifiserte kandidater på to ingeniørstillinger synes vi dette er en sterk bekreftelse på at sjømatbransjen og akvakultur for stadig flere nå er et reelt karrierevalg, forklarer HR-sjef Per Håkon Stenhaug.          

 

UNGE OG NYUTDANNEDE

Leder for mekanisk avdeling i Krüger Kaldnes; Sverre Lous, påpeker at de i forkant av rekrutteringsprosessen valgte å fokusere spesielt sterkt på kandidatenes evne til oppgaveløsing og motivasjon for både fag og en fremtidig i karriere i akvakulturnæringen.

– Forskning slår fast at alder ikke en god målestokk for å måle prestasjon i arbeid. Erfaring er viktig, men vel så viktig er personlige egenskaper. Det viste seg gjennom denne rekrutteringsprosessen at to unge personer, som nettopp var ferdig med sine utdannelser, var et veldig godt valg for Krüger Kaldnes. I tillegg følges de tett opp med godt gjennomarbeidede opplæringsprogrammer ledet av erfarne fagfolk, forklarer Lous.   

 

RENATE, 26 ÅR: – DYREVELFERD ER VELDIG VIKTIG

En av de to nyansatte ingeniørene i Krüger Kaldnes, Renate Ottebergsen, 26 år fra Evje tok mastergrad i energiteknikk ved Aalborg Universitet i Danmark.

– Det var der jeg fikk jeg øynene opp for vannets særstilling både som energikilde og ressurs for mennesker og fremfor alt for de vesen som har vann som habitat. Dyrevelferd er veldig viktig for meg. Hav, innsjøer og elver er under miljømessig press. Landbasert oppdrett gir få negative miljømessige konsekvenser, og det trigger meg å få være med å bidra til å videreutvikle denne teknologien. Derfor var Krüger Kaldnes et åpenbart valg, sier Renate.

 

KJETIL, 28 ÅR: – AKVAKULTUR ER DEN NYE VINEN

Den andre nyansatte; Kjetil Ødegård, 28 år og fra Trondheim påpeker at en fremtid i akvakultur faktisk aldri var på radaren i studietiden.

 – Det naturlige valget for de fleste av mine medstudenter ved mastergradsstudiet innen mekanisk engineering ved NTNU var å posisjonere seg for en lys fremtid og en godt betalt jobb i oljenæringen. Nå står det mer og mer klart for meg at oljenæringen hverken er særlig bærekraftig eller fremtidsrettet. Men folk skal jo fortsatt ha mat, og Norge har i alltid produsert sjømat. Dette er en gammel næring hvor akvakultur er «den nye vinen», også for oss som brenner for ingeniørvitenskap, sier Kjetil som samtidig er imponert over utviklingen innen landbasert oppdrett.

– Krüger Kaldnes har definitivt bidratt positivt til næringen. Nå håper jeg å kunne være med å bidra med å utvikle bærekraftige og gode oppdrettsanlegg hvor fisken skal trives og ha det godt. Dette var mer enn sterk og god nok motivasjon til at jeg pakket mine saker og flyttet fra Trondheim til Sandefjord, sier den unge og nyansatte ingeniøren i Krüger Kaldnes.