Fortid & Fremtid

Historikk

Renseprosessen Kaldnes® MBBR gir ved et Google-søk hele 518.000 treff. Det er en bekreftelse på at spiren som ble sådd av professor Hallvard Ødegaard ved Norges tekniske høgskole allerede på slutten av 1980-tallet, ubetinget også er en global suksess. Det var Kaldnes Miljøteknologi som patenterte og forvaltet konseptet i starten. Tønsbergbedriften oppsto i ruinene etter byens skipsverft – men har senere skiftet navn flere ganger – og er i dag oss, Krüger Kaldnes. Vi føler oss beæret over å kunne bære Kaldnes® MBBR-arven videre. Det medfører ansvar – et ansvar vi legger vekt på å være bevisst. Derfor har vi fortsatt tilknytningen til etablerte forskningsmiljøer som NTNU (tidligere NTH) i Trondheim. I tillegg har vår søsterbedrift AnoxKaldnes vært en del av MBBR-eventyret på svensk side. Med sin biokjemiske kompetanse med opprinnelse i universitetsmiljøet i Lund, har det bidratt sterkt i effektivisering av biomediene i Kaldnes® MBBR-prosessen spesielt.

Aktiviteter

Krüger Kaldnes ble tidlig etablert som solid leverandør av renseanlegg blant annet til den kommunale VA-sektoren. Rammeverket i bunnen er Kaldnes® MBBR i tillegg til velutprøvde teknologier som Actiflo® og Kaldnes® Musling. Vi har også vært involvert i industrielle utfordringer som oljeutvinning på havbunnen, slik som "Ormen Lange"-prosjektet. Vi har nylig levert "Miljøfabrikken" til kjente Borregaard fabrikker – en meget avansert renseløsning i samarbeid med andre Veolia-eide selskaper med deres teknologi. Så sent som 2011 kom starten på et annet fremgangsrikt satsingsområde for vår del. Da ble Kaldnes® RAS for alvor introdusert under den store akvakultur-messen, AquaNor. Forkortelsen RAS står for Aquaculture Resirculating System. Det innebærer gjenbruk og kontroll med vann og saltvann i fisketankene på land. Etter bare seks år er vi nå allerede blitt en verdensledende utvikler og leverandør i det sterkt ekspanderende markedet for fiskeoppdrett. Dette er i dag Norges nest største eksportindustri. 

Fokus

Vi utvikler og effektiviserer hele tiden. Vi har også utviklet Turnkey-konsepter på flere områder. Fordi kunders område ofte ligger litt trangt eller av andre grunner litt uønsket til, er vi opptatt av arealgjerrige prosessløsninger. Slam var tidligere et problem. Nå ansees det som en ressurs. Det energinøytrale renseanlegget er i ferd med å bli en realitet. Slik som noen av renseanleggene til interkommunale IVAR på Jæren der det produserer både gass til drivstoff og høyverdig gjødsel. Det gjelder å tenke grønne tanker og fotavtrykk. Se fremover. Og det er vi gjerne med på!

Deling