Kaldnes og Actiflo brukerforening

Svært nyttig å kunne dele!

Bjørn Buller har vært med siden starten

Bjørn Buller har vært daglig leder av Nordre Foll Renseanlegg i mer enn 23 år siden. I 1999 var han med da Kaldnes Brukeforening så dagens lys etter initiativ fra Steinar Bungum på Lillehammer. Ifølge Buller har dette forumet vært en verdifull kunnskapsressurs i alle år - en inspirasjon i arbeidsdagen for brukere av den anerkjente MBBR-teknologien.

Bjørn Buller

- En svært nyttig møteplass for folk i bransjen der vi deler viten og erfaringer, mener Buller. Han er styremedlem i Kaldnes-gruppen som nå samkjører sine gjøremål med en tilsvarende forening for brukere av Actiflo-prosessen. Hvert år arrangeres et felles årsmøte som ikke utelukkende inneholder formelle handlinger nedfelt i statuttene.


- Da tar vi også opp aktuelle temaer. Treffet har også et sosialt aspekt. I tillegg arrangerer vi årlig en tur til ett av våre medlemmers anlegg. For utenforstående kan det kanskje fortone seg litt uforståelig, men ingen renseanlegg er like. Når det dukker opp utfordringer i forbindelse med drift, setter jeg personlig stor pris på å kunne kontakte andre anlegg for å forhøre meg om deres erfaringer. Dette kan være kostnadseffektivt og en gode til en anstrengt kommuneøkonomi, avslutter Bjørn Buller.

Deling