Det grønne fotavtrykk

Kartlegger CO2 omkostninger

En effektiv ressursutnyttelse og bærekraft er mål for mange bedrifter. Krüger Kaldnes og Veolia Water Technologies (VWT) har forpliktet seg til å være ledende i å tilby våre kunder bærekraftige løsninger.

Vi tilbyr våre kunder prosesser som kombinerer ressurseffektiv teknologi for å forbedre drift, kutte kostnader, redusere avhengighet av begrensede ressurser, samt en mulighet til å møte gjeldende samt forventede rammebetingelser.

Veolias investeringer i forskning og utvikling på å fremskaffe energi nøytrale eller energipositive prosesser, utgjorde i 2008 rundt 150 millioner euro. Det har bidratt til utvikling mot grønne kjemikalier, samt lavt energi og vannforbruk. Krüger Kaldnes kan som eneste aktør på det norske markedet, tilby Carbon Footprint-kalkyler på våre prosesser. Vårt program for å utvikle prosesser med et redusert Carbon Footprint bidrar til innovasjon, akselererer innføringen av og tilpasning til renere teknologier hvor vi ønsker å tilby bærekraftige løsninger til våre kunder.

Carbon footprint

- analysen kartlegger anleggets samlede CO2 omkostninger gjennom hele anleggets levetid. Beregningene er en livssyklus-analyse med fokus på utslipp av drivhusgasser, hvor det samlete utslipp av drivhusgasser, direkte og indirekte, omregnes til CO2 ekvivalenter. Kalkulasjonen gjennomføres i overenstemmelse med FNs Klimapanel (IPCC) scope 1,2 og 3.

CO2

- ekvivalenter benyttes som målestokk for energieffektive og bærekraftige prosesser. En Carbon Footprint-analyse vil være verdifull for våre kunder fordi det utgjør et godt argument for å investere i markedets beste løsning, ikke kun på bakgrunn av lavere driftsomkostninger over anleggets levetid, men også på grunn av redusert økonomisk risiko for direkte eller indirekte CO2omkostninger. Krüger Kaldnes og Veolia jobber sammen med kunden for å utføre en finansiell vurdering av direkte og indirekte konsekvenser av CO 2 reduksjon. Ved å investere i en CO2 effektiv løsning, vil våre kunder være mindre sårbare for begrensninger i utslipp av COS, variasjoner i energipriser, lovgivning og beskatning.

Deling