Krüger Kaldnes AS

Som en del av "Veolia Water Technologies" kan tilby et mangfoldig utvalg av verdensledende vannteknologier og produkter.

Norges ledende entreprenør i VANN-bransjen

Krüger Kaldnes AS er et internasjonalt orientert, norsk selskap som leverer totale løsninger for:

  • avløpsrensing
  • vannbehandling
  • slambehandling
  • rehabilitering

og service til Kommuner og Industri i Norge. Selskapet tilbyr alle ledd i VANN-markedet, fra engineering til nøkkelferdige installasjoner.

Som en del av "Veolia Water Technologgies" kan Krüger Kaldnes tilby et mangfoldig utvalg av verdensledende vannteknologier og produkter.

Spesialister i vann- og avløpsrensing

Selskapet er mest kjent for Kaldnes®MBBR-prosess, som er markedsledende i verden og imøtekommer EUs krav til tertiærrensing. Kjente teknologier i oppdrettsnæringen
er Kaldnes®Recirculating Aquaculture System (RAS), som omfatter blant annet partikkelseparasjon med Hydrotech trommelfiltre og biologisk rensing med Kaldnes®MBBR. 

Løsninger

Krüger Kaldnes løsninger kjennetegnes som svært kompakte, har lave driftskostnader og er tilpasset kundenes individuelle behov. Takket være eget tynnplateverksted som er spesialisert i bearbeiding av rustfritt stål, utføres all montasje av egne ansatte.

Krüger Kaldnes har en omfattende serviceavdeling med egne service-biler som betjener vann- og avløpsanlegg i hele Norge.

Ledergruppe

Vår ledergruppe består av følgende:

Asgeir KnutsenAdministrerende Direktør
Bjørn RydtunTeknologidirektør CTO
Frode Eriksen, Prosjektdirektør
Aina VinesLeder Administrasjon
Stine VenstadLeder Finans/Økonomi
Liv Hege SkilhagenLeder HMS/KS

Fakta

Fakta om Krüger Kaldnes AS:

Antall ansatte: 80
Omsetning: NOK 272 mill
Hovedkontor: Sandefjord
Kontorer: Drammen

Deling