Norge
Kontakt
krüger Kaldnes

Hovedkontor
Hegnasletta 11
3217 Sandefjord
Tlf: +47 91 60 80 00
Fax + 47 33 48 50 01

Vannteknologier for kommuner og industri

"Resourcing the world"

Våre grunnleggende verdier.

Ord som service, merverdi og ansvarsfullhet kan oppfattes som floskler. Men ikke for oss som har vårt daglige virke hos Krüger Kaldnes.Vi følger opp vår leveranse. Vi liker å gi våre kunder mer enn forventet. Og vi gir oss aldri før vår oppdragsgiver er fornøyd. Stikkordet er bærekraftige og innovative løsninger. Fremtidens løsninger. Basert på forskning, utvikling og tilpasning - i et globalt miljø!

Prosjektbeskrivelser

Her er noen eksempler på hvordan vi har løst våre kunders utfordringer.

Sundsfjord Smolt AS

Anlegget består av to avdelinger. Veksthall 5 (VH5) og Veksthall 6 (VH6) har hvert sitt separate vannbehandlingsanlegg, hvor VH6 er en ren ferskvannsavdeling og VH5 kan driftes med både ferskvann og sjøvann. Fiskekar og røropplegg, oksygenutrustning og energianlegg ble levert av Plast-Sveis AS.

Les mer

Marine Harvest Dalsfjord

Marine Harvest, Dalsfjord, nær Volda i Møre og Romsdal, produserer laksesmolt. Krüger Kaldnes har i tidsperioden 2009 til 2012 levert to anlegg som produserer mer enn 4 millioner småfisk årlig.

Les mer

Borregaard

Industrigiganten Borregaard har tatt i bruk ny, avansert renseteknologi. Krüger Kaldnes har vært en vesentlig aktør under installasjonen. Hovedprosessen er basert på den patenterte anaerobe renseteknologien Biobed®EGSB fra Biothane i Nederland.

Les mer

Bagn Renseanlegg

Nye Bagn RA skal være et komplett renseanlegg med et biologisk og kjemisk renetrinn plassert på samme område som dagens renseanlegg.

Les mer

VOSS

5 KOMPAKTE SEKUNDÆR Renseanlegg. Driftssikre anlegg med robust teknologi.

Les mer

En mer effektiv prosess!

i De forente arabiske emirater har kommunen Sharjah fått en mer effektiv renseprosess etter innstalleringen av KaldnesTM -MBBR-prosessen. Og nok en gang markerte det det fleksible biomediet seg som en internasjonal eksportsuksess. 

Les mer

Litt utenom det vanlige

Med sin særpregede arkitektur, og sitt spennende innhold, har Hartevatn RA Bykle kommune i Aust-Agder, vakt oppsikt langt ut over Norges grenser.

Les mer

En stor ressurs

I tillegg til vår egen Kaldnes® MBBR-teknologi, har vi tilgang til et hav av løsninger for ulike formål.

Dele

Multi-local presence

NRA OREA bygger for 200 mill!

To fornøyde parter undertegner avtalen om prosessvalget i det nye renseanlegget til NRA. Til høyre daglig leder i NRA, Thomes Trømborg, og til venstre administrerende direktør i Krüger Kaldnes, Sondre Høidalen.

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) skal bygge et overvannsrenseanlegg som sørger for enda renere utslipp til Nitelva. Krüger Kaldnes er etter en grundig anskaffelsesprosess valgt som prosessleverandør. Den kompakte teknologiske løsningen vil inneholde henholdsvis Actiflo® (kjemisk rensing) og Actidyn® (slamfortykking). Les mer på www.vanytt.no 

En slagkraftig trio

Til venstre ordfører i Salangen kommune, Sigrun W. Prestbakmo, og til høyre - prosjektleder Monica B. Ringen i Krüger Kaldnes.

Ken Rune Bekkeli utenfor Sjøvegan i Troms har to sterke kvinner på laget når familiebedriften skal ta et stort teknologisk sprang og investerer 250 millioner kroner i et nytt RAS-anlegg.

 

>> Les mer

Ny kommunalkontrakt til Krüger Kaldnes - Odderøya RA

Krüger Kaldnes tildelt kontrakten på E62 filteranlegg på Odderøya!

Odderøya RA er hovedrenseanlegget for Kristiansand kommune hvor man nå er i ferd med å både bygge ut og rehabilitere eksisterende renseanlegg. (...)

>>Les mer