Avløpsrensing

Krüger Kaldnes er den komplette entreprenøren for avløpsmarkedet. Vi leverer nøkkelferdige totalentrepriser så vel som enkeltkomponenter og reservedeler. Krüger Kaldnes har 20 års erfaring med å velge de riktige løsningene og produktene for våre kunder.

Vi har i mange år levert renseprosessen som totalentrepriser. Her utmerker vi oss med høy prosesskompetanse og ikke minst kunnskap om det komplette renseanlegget. Vi vet at suksessen ligger i detaljene og har erfaringen og kompetansen som er nødvendig for å sette detaljene sammen til en fungerende helhet. Vi ser en utvikling i markedet mot økende etterspørsel etter komplette totalentrepriser med alle fag. Vi ser positivt på dette og har knyttet til oss samarbeidspartnere innenfor andre fag og arbeider allerede med denne entrepriseformen.

Vi bruker vår kunnskap, metoder og teknologier i samarbeid med kommuner og industribedrifter for å levere innovative løsninger som skaper verdi for kundene og miljøet.

Vi har løsninger og patenterte teknologier for rensing av alle former for avløpsvann. Våre teknologier har i mange prosjekter blitt valgt ut fra BAT-kriterier (Best Available Technology). Eksempler på våre patenterte produkter som er mye benyttet i det norske markedet er Kaldnes® MBBR, Actiflo® og Kaldnes® Musling flotasjon. Katalogen av tilgjengelig teknologi og produkter i Veolia er enormt med løsninger på alle rensebehov. I tillegg til våre egne produkter og teknologier leverer vi fra en komplett produktliste utstyr fra noen av verdens ledende produsenter.

Våre medarbeidere jobber hver dag som rådgiver, entreprenør og leverandør. Det gir våre kunder den fordelen at vår samlede prosjekterfaring - fra design til levering av komplette anlegg - kommer kunden til nytte.

Deling