Totalentreprise

Vi ordner alt!

Vi har i mange år levert renseprosesser som totalentrepriser. Her utmerker vi oss med høy prosesskompetanse og ikke minst kunnskap om det komplette renseanlegget. Vi vet at suksessen ligger i detaljene og har erfaringen og kompetansen som er nødvendig for å sette detaljene sammen til en fungerende helhet.

Vi opplever økende etterspørsel etter komplette totalentrepriser med alle fag - såkalte turn key-anlegg. Vi har har knyttet til oss samarbeidspartnere innenfor alle fag og arbeider allerede med denne entrepriseformen.

Vi henter erfaring og kompetanse fra vår satsning innenfor akvakultur hvor turn key-anlegg er vår vanligste leveranseform. Vi har utviklet et konsept for totalleveranse av anlegg med våre samarbeidende entreprenører.

4 steg til Turn-key

1. Konkurransegrunnlaget:

Det er kommunen som starter!

Gjennom utformingen av konkurransegrunnlaget gjør kommunen klart hva anlegget skal dimensjoneres for og hvilke krav som stilles til anlegget.

Vi anbefaler at byggherren gjør seg kjent med aktuelle tilbydere og teknologier før konkurransegrunnlaget utformes. Konkurransegrunnlaget bør så gi tilbyderne spillerom til å tilby sitt optimale design.
På den måten kan tilgjengelig teknologi i markedet utnyttes på beste mulige måte.

2. Tilbudsfase:

I tilbudsfasen utarbeider vi et tilbud basert på konkurransegrunnlaget. Gjennom forhandlinger sikres kommunen innsikt i tilbudene med god mulighet til å evaluere.

3. Prosjekteringsfase:

Nå prosjekteres anlegget til minste detalj. Tegninger og beregninger gjøres klare til byggestart. For beste resultat er byggherren tett involvert.

4. Leveransefase:

Anlegget bygges og settes i drift. Vi har totalansvaret og leverer ferdig inntrimmet anlegg.

Deling