Kommunal sektor

Vi leverer fremtidsrettet teknologi for kommunal sektor.

Tidligere ble renseanlegg for avløpsvann ofte forbundet med noe som luktet - og som utelukkende var en utgift på det kommunale driftsbudsjettet. 

Dette er nå forandret. Og det er ikke bare arbeidsklima som er blitt bedre gjennom flere år. Det er også pengeregnskapet - fordi det energinøytrale renseanlegget er ikke lenger en visjon, men har allerede blitt en virkelighet flere steder.

Tanken på kloakk som en energiressurs er i ferd med å bli etablert i hele samfunnet. Å hente ut ressursene fra avløpsvannet krever at vi tar vare på det på riktig måte. Hos oss og i vårt eierkonsern Veolia er dette en global, grønn tankegang som har gode vekstkår.

I Danmark har vårt søsterselskap Krüger bidratt til kommunalt energi-prosjekt i byen Billund som har vakt interesse i store deler av vårt naboland i sør. Her hjemme har det store interkommunale selskapet IVAR på Jæren blitt nærmest en pioner med produksjon av kvalitetsgjødsel og bio-brensel blant annet. HIAS på Hamar vil gjenvinne det verdifulle grunnstoffet fosfor. Krüger Kaldnes jobber sammen med både IVAR og HIAS. Tenker du også grønne tanker? 

Deling