Musling sommerkampanje 2018

Vi kjører kampanje på vår egen, norskutviklede, flotasjonsprosess Musling®. Vi har gjennom mange år levert vår standardproduserte flotasjonsenhet Musling® både til kommunale renseanlegg og til industrien. Løsningen er videreutviklet over tid, og er i dag en optimalisert prosess for effektiv separasjon.

Musling® kan brukes som en prosessenhet i prosesser hvor det er aktuelt å separere suspendert stoff eller fettholdige fraksjoner. I avløpsrensing brukes prosessen som for- eller sluttavskilling. Prosessen kan drives med kjemikalier i form av fellingsprosesser, kun med polymer for bedre avskilling av partikulært materiale, eller uten kjemikalier dersom fraksjonen som skal skilles av er egnet for det. Våre Muslingskid kommer med flokkuleringsreaktor. Kjemikaliedosering er ekstrautstyr.

Muslingens sirkulære utforming sikrer en meget effektiv flotasjon der hele overflaten benyttes. Se animasjon av funksjonsprinsippet på denne siden.

Vi ser at industrien kan ha mange nytteområder for en effektiv flotasjonsenhet både i behandlingen av avløpsvann og i sine produksjonsprosesser. Vi kjører derfor denne kampanjen på ett av våre mest robuste og anvendelige produkter for at flere skal få øynene opp for hvor enkelt partikkelseparasjon kan være. Kanskje er veien til enkel overholdelse av rensekrav ikke lenger unna enn en telefon til oss. 

Ta kontakt for en samtale om muligheter og forventede renseresultater og bruksområder med ditt vann og din prosess. 

Deling