Elektro|Automasjon

En egen avdeling som håndterer elektro og automasjon i våre prosjekter.

Vi håndterer det meste..

Krüger Kaldnes har som den komplette VA-entreprenøren en egen avdeling som håndterer elektro og automasjon i våre prosjekter. Med god prosesskunnskap og samarbeid med de andre fagområdene, finner vi den beste løsningen for kunden og tilbyr kun komponenter av høy kvalitet.

Avdelingen følger prosjektene fra salgsfase til igangkjøring av anleggene. Vi sikrer på den måten en trygg drift av anlegget i hele byggeperioden frem til overlevering, hvor disse elementene inngår:

 • Prosjektering og bygging av tavler
 • Programmering av PLS, operatørpaneler og driftskontroll
 • Utarbeidelse av flytskjema og funksjonsbeskrivelser
 • Driftsetting og optimalisering av styringsfunksjoner

VA-Operatör er et komplett prosessovervåkingssystem som spesielt er utviklet for VA-applikasjoner. Systemet er utviklet av vårt svenske datterselskap, VA-Ingenjörerna, og er i bruk i mer enn 75 svenske kommuner i dag.

VA-Operatör har vært markedsført i Norge i en relativt kort tid, men systemet er allerede solgt til flere norske kommuner og industri.

Vi kan vise til referanseanlegg som:

 • Grane kommune, Trofors VBA
 • Tjøme kommune
 • Fyresdal kommune
 • Vinje kommune
 • Vestre Slidre kommune
 • Nord-Aurdal kommune
 • Sør-Aurdal kommune, Bagn RA
 • Tyrvelid VBA
 • Marnadal kommune, Heddeland RA

VA-operatör er på grunn av sin fleksibilitet tatt i bruk også på andre områder enn vann og avløp:

 • Fjernvarmeanlegg
 • Biogassanlegg
 • Aquaculture

SCADA system

VA-operatör er et SCADA system (supervisory control and data aquisition) med standardfunksjoner som omfattes av slike systemer. Itillegg til dette har VA-operatör noen fordeler som bør nevnes.

 • Spesielt tilrettelagt og anpasset for VA-aplikasjoner.
 • Utviklingen skjer i Sverige. Det er kort vei fra kunde til systemutvikler. Utviklingen av programmet skjer i tett samarbeid med kunde / bruker.
 • Alle endringer på systemet kan utføres mens anlegget er i drift.
 • Endringer kan gjennomføres fra samtlige arbeidsstasjoner og det er ingen begrensning på antall TAG's.
 • Under garantitiden på VA-Operatör inngår fire oppgraderinger og ett besøk pr. år.
 • Enkel håndtering og import av analyseresultat. Analysresultatene kan etterpå benyttes sammen med de automatiske innsamlede verdiene, for så å bli presentert sammen i rapporter kurver og bilder.
 • Funksjoner for å beregne nøkkeltall for VA prosesser inngår som standard i systemet. Visning av disse skjer i VA-Dashbord for å enkelt kunne se hvordan prosessen fungerer.
 • Utvidede statistikkfunksjoner for analyse av alarmer og hendelser.
 • Datakvalitetskontroll DAQ-Systemet har innbygget kontroll av alle måleverdier der urimelige og verdier med for rask forandring kan detekteres og alarm kan gis.
 • Måleverdianalyse - For å kunne evaluere og analysera lange måleverdiserier med ulike samband, finnes det innbyggede funksjoner for å kunne se store mengder data samlet fra hele systemet. Dette er uavhengig av om dette er analyser som er manuelt innmatet eller automatisk innsamlet.
 • Rapportprogrammet er integrert. Det er tilpasset med beregningsfunksjoner for å direkte beregne belastninger, forurensningsmengder og renseresultater. Alt som kreves for rapportering til myndigheter. Samtlige rapporter er fritt konfigurerbare under drift.
 • Åpenhet - Systemet er helt åpent. Samtlige verktøy for å konfigurere og bygge ut systemet inngår i lisensene. Alle med kunnskap kan lage bilder, legge til signaler og bygge ut anlegget.
Deling