Video

Odd Egil Hatlenes, Prosjektleder, Stadpipe og Torgeir Vreim, Prosjektleder, Krüger Kaldnes

Sjøtroll galleri | Juni 2018

1| 2

Turnkey Kaldnes® RAS - Follafoss - 3D Visualisation

2018-04-13

An extremely compact and efficient facility built in 14 months to produce large smolts.

Krüger Kaldnes prosjekterer fremtiden

2018-04-12

Norges mest innovative VA-entreprenør bruker VR-teknologi i prosjektering av fremtidens renseanlegg. På VA-dagene Sørlandet 11-12 April, tok vi med deltakerne på virtuell befaring i et renseanlegg etter industrihallkonseptet, Notaneset RA.

Turnkey Kaldnes® RAS - Follafoss Settefisk Salmar

2017-09-12

An extremely compact and efficient facility built in 14 months to produce large smolts.

Kaldnes® RAS

2017-09-11

Kaldnes®RAS (Recirculating Aquaculture Systems) Krüger Kaldnes offers a wide range of solutions that can be tailored to meet the highest standards providing prime quality, energy efficiency and operational friendly water treatment systems.

Turnkey Kaldnes® RAS - Osland

2017-09-10

Osland Settefisk in Sognefjorden, Norway - with the Kaldnes® RAS land based aquaculture solution is innovative way to treat recycling water that is environmentally friendly, energy efficient and extremely compact. The concept has been used by many aquaculture farmers in Norway and internationally.

1| 2

Deling