Video

OREA Renseanlegg

Krüger Kaldnes er i samarbeid med vår søsterbedrift Krüger Danmark veldig stolte over det nye renseanlegget OREA (OvervannsREnseAnlegg) som er bygget for NRA (Nedre Romerike Avløpsselskap)

OREA er et prosessrenseanlegg som skal rense det vannet som i dag går i overløp på dagens renseanlegg. Det betyr at utslippet av urenset avløpsvann vil opphøre.

1| 2| 3

OREA Renseanlegg

2019-03-19

Krüger Kaldnes er i samarbeid med vår søsterbedrift Krüger Danmark veldig stolte over det nye renseanlegget OREA (OvervannsREnseAnlegg) som er bygget for NRA (Nedre Romerike Avløpsselskap)

OREA er et prosessrenseanlegg som skal rense det vannet som i dag går i overløp på dagens renseanlegg. Det betyr at utslippet av urenset avløpsvann vil opphøre.

Sjøtroll galleri | November 2018

2018-12-21

Nå er det ca 18 måneder siden vi startet. Vi har flyttet fisken fra begge startfôrings-avdelingene (DPT 3 og 4), til påvekst-avdelingene (DPT 5 og 6). Hele administrasjonsbygget er ferdig og Lerøy har flyttet inn i helt fantastiske kontorer (det er spesielt imponerende)! 

Lerøy Sjøtroll Kjærelva

2018-10-30

"Back to the beginning!" - We are very excited to present to you the latest Sjøtroll video. Hear our Sales Director Aquaculture, Heidi Kyvik on this outstanding project executed in close cooperation with the client. 

Sjøtroll galleri | Juni 2018

2018-08-17

Kunden er veldig fornøyd med vannkvalitet, og både kunde og oss har vist stolt frem anlegget til flere viktige aktører/partnere etc. som også er imponert på hva vi klarer å få til sammen. 

Sjøtroll galleri | April 2018

2018-08-17

Vi er i dag inne i 14. måned etter underskrevet kontrakt på Sjøtroll. Vi er ca 52% ferdigstilt på site, og skulle havært ca 54%. Heldigvis har vi et godt team rundt oss, både internt men også på bygg og rør siden, hvor alletrekker i samme retning. Det betyr igjen at vi når de milepæler vi har lovet kunden, slik det ser ut i dag.

Turnkey Kaldnes® RAS - Follafoss - 3D Visualisation

2018-04-13

An extremely compact and efficient facility built in 14 months to produce large smolts.

Krüger Kaldnes prosjekterer fremtiden

2018-04-12

Norges mest innovative VA-entreprenør bruker VR-teknologi i prosjektering av fremtidens renseanlegg. På VA-dagene Sørlandet 11-12 April, tok vi med deltakerne på virtuell befaring i et renseanlegg etter industrihallkonseptet, Notaneset RA.

Turnkey Kaldnes® RAS - Follafoss Settefisk Salmar

2017-09-12

An extremely compact and efficient facility built in 14 months to produce large smolts.

Kaldnes® RAS

2017-09-11

Kaldnes®RAS (Recirculating Aquaculture Systems) Krüger Kaldnes offers a wide range of solutions that can be tailored to meet the highest standards providing prime quality, energy efficiency and operational friendly water treatment systems.

Turnkey Kaldnes® RAS - Osland

2017-09-10

Osland Settefisk in Sognefjorden, Norway - with the Kaldnes® RAS land based aquaculture solution is innovative way to treat recycling water that is environmentally friendly, energy efficient and extremely compact. The concept has been used by many aquaculture farmers in Norway and internationally.

1| 2| 3

Deling