Messer

Forrige
Måned
Kategorier

Resultater

1| 2| 3| 4| 5| 6

Aqua Nor, Trondheim

15. - 18. AUGUST 2017 | Internasjonal

For 4. gang stiller vi med egen stor stand på Aqua Nor 2017!

Aqua Nor har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. De siste årene har messen samlet rundt 20.000 besøkende fra opptil 76 nasjoner. Her presenteres all nyheter av betydning for næringen.

Akvakulturnæringen har hatt en voldsom vekst i løpet av disse årene, og teknologi, prosesser og tjenester knyttet til oppdrett av laksefisk, marine arter, skjell m.m. er representert på Aqua Nor. Alle de viktigste oppdrettsnasjonene er til stede enten som utstillere, besøkende eller i offisielle delegasjoner.

1| 2| 3| 4| 5| 6

Deling