Messer

Forrige
Måned
Kategorier

Resultater

1| 2| 3| 4| 5| 6

Vanndagene på Vestlandet

01-11-2017 | Lokal

Deretter følger Vanndagene på Vestlandet hvor DIHVA IKS inviterer til det største og viktigste VA-faglige arrangementet på denne kanten av landet. I fjor var det 72 utstillere og nesten 400 personer på Vanndagene på Vestlandet. Hit kommer driftsoperatører, fagarbeidere, planleggere, ingeniører, konsulenter og andre fra kommuner, VA-verk og private firma. Vanndagene går av stabelen 1-2 november og vi har deltatt her de siste 3-4 årene. I år, som de siste årene, deltar vi også med stand som skal bemannes av Kjetil Styrvold og Jan Henrik Knudsen. 

VA-dagene Midt Norge

25-10-2017 | Lokal

VA-dagene Midt Norge har som formål å lage en samlingsplass for hele VA-bransjen i Midt Norge. Ulike aktører – det vil si kommune,r konsulenter leveandører og universitet/høyskole samles til en konferanse med faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

VA-dagene Midt Norge er første messe ut for oss den 25-26 oktober hvor det per i dag er påmeldt 74 utstillere og så langt er det påmeldt over 250 deltagere fra 32 kommuner. Fra oss skal Kjetil Styrvold og Øyvind Rød delta og bemanne vår stand.

Aqua Nor, Trondheim

15. - 18. AUGUST 2017 | Internasjonal

For 4. gang stiller vi med egen stor stand på Aqua Nor 2017!

Aqua Nor har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. De siste årene har messen samlet rundt 20.000 besøkende fra opptil 76 nasjoner. Her presenteres all nyheter av betydning for næringen.

Akvakulturnæringen har hatt en voldsom vekst i løpet av disse årene, og teknologi, prosesser og tjenester knyttet til oppdrett av laksefisk, marine arter, skjell m.m. er representert på Aqua Nor. Alle de viktigste oppdrettsnasjonene er til stede enten som utstillere, besøkende eller i offisielle delegasjoner.

1| 2| 3| 4| 5| 6

Deling