Messer

Forrige
Måned
Kategorier

Resultater

1| 2| 3| 4| 5| 6

VA dagene Østlandet

15-11-2017 | Lokal

som i år holdes på Quality Hotel i Kongsberg. VA-dagene på Østlandet er et samarbeid mellom Driftsassistansen i Østfold og Rambøll, og er en videreutvikling av Rambølls fagtreff som har vært arrangert i en årrekke. VA-dagene er en felles arena for alle som arbeider med vann og avløp i kommunene og ved private vann- og avløpsanlegg. I tillegg til stand skal det gjennomføres “speed-dating” på alle leverandørstands og vi skal også på disse VA-dagene holde foredrag, denne gangen med tema “Nye trender innen utvikling av kompakte renseløsninger.” Standen vår skal bemannes av Arild Kristoffersen og Sofia Knudsen.

VA-dagene Innlandet

07-11-2017 | Lokal

har vært arrangert årlig siden 2005 og i år skal Eli Kari Gjengedal holde åpningsforedraget “Vått og Vilt” når VA-dagene innledes 1. november. Tema for årets VAdager Innlandet er overvann, ledningsnett, vannbehandling og avløpsbehandling. Vi, ved Jan Henrik Knudsen, skal holde foredraget “Nye trender og innovasjon i utviklingen av kompakte renseanlegg samt at Iver Bakkeli og Sofia Knudsen skal bemanne vår stand. Har vi innovasjonslyst for fremtiden? Opplever byggherrene innovasjon som lønnsomt?” VA dagene Innlandet er normalt godt besøkt og vi ser fram til to spennende dager på Hafjell. 

Vanndagene på Vestlandet

01-11-2017 | Lokal

Deretter følger Vanndagene på Vestlandet hvor DIHVA IKS inviterer til det største og viktigste VA-faglige arrangementet på denne kanten av landet. I fjor var det 72 utstillere og nesten 400 personer på Vanndagene på Vestlandet. Hit kommer driftsoperatører, fagarbeidere, planleggere, ingeniører, konsulenter og andre fra kommuner, VA-verk og private firma. Vanndagene går av stabelen 1-2 november og vi har deltatt her de siste 3-4 årene. I år, som de siste årene, deltar vi også med stand som skal bemannes av Kjetil Styrvold og Jan Henrik Knudsen. 

VA-dagene Midt Norge

25-10-2017 | Lokal

VA-dagene Midt Norge har som formål å lage en samlingsplass for hele VA-bransjen i Midt Norge. Ulike aktører – det vil si kommune,r konsulenter leveandører og universitet/høyskole samles til en konferanse med faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

VA-dagene Midt Norge er første messe ut for oss den 25-26 oktober hvor det per i dag er påmeldt 74 utstillere og så langt er det påmeldt over 250 deltagere fra 32 kommuner. Fra oss skal Kjetil Styrvold og Øyvind Rød delta og bemanne vår stand.

1| 2| 3| 4| 5| 6

Deling