2018-11-08

SJØTROLL NYTT! | 05.11.

Vi jobber intenst disse dager med den første smolt avdelingen.

Nå er det ca 18 måneder siden vi startet. Vi har flyttet fisken fra begge startfôrings-avdelingene (DPT 3 og 4), til påvekst-avdelingene (DPT 5 og 6). Hele administrasjonsbygget er ferdig og Lerøy har flyttet inn i helt fantastiske kontorer (det er spesielt imponerende)! 

Vi jobber intenst disse dager med den første smolt avdelingen (DPT 9). Denne avdelingen skal benyttes om ca 3 uker. Det er hektisk, men vi klarer også denne viktige milepælen slik det ser ut pr i dag.

Vi ferdigstiller også nå alt som er under bakken og det er kun de siste få karene som skal støpes. Da vil snart hele bygg B også lukkes. 

De neste tre ukene går til testing av signaler, samt igangkjøring og våt-test av smolt-avdelingen (DPT 9), slik at alt er klart når fisken skal flyttes. 

Lerøy er en meget god samarbeidspartner, vi jobber bra sammen og har mange gode diskusjoner. De er kompetente og er en viktig faktor til at det går så bra som det gjør. Det er også generelt et godt miljø på anlegget, alle jobber mot samme mål og smiler når man møtes. Dette er et meget viktig suksess kriteriet. Alle forstår at feiler en, feiler alle.

Takk til alle, inklusive kokken(e) som lager fantastisk mat til alle på anlegget, dere (alle) er definitivt med på å gjøre dette fantastiske prosjektet til en suksess historie!!!

Deling