2018-10-01

SJØTROLL NYTT! | 28.09.

I dag er vi inne i den 16. måneden i prosjektet. Vi har hatt fisk i startfôringsanlegget i ca 9 uker, og på denne tiden har anlegget kjørt meget bra.

 

Kunden er veldig fornøyd med vannkvalitet, og både kunde og oss har vist stolt frem anlegget til flere viktige aktører/partnere etc. som også er imponert på hva vi klarer å få til sammen. 

Claus, Tommy og Geir (site manager, og montasjeledere) gjør en fantastisk jobb på site, vi har mye å takke disse for, og de er enviktig faktor i at det går så bra som det gjør. I disse dager skal fisken flyttes fra DPT 3 og 4 (startfôring) til DPT 5 og 6 (påvekst), her har vi god kontroll, og forventer at dette skal gå som planlagt. Neste på lista vil være DPT 9 (smolt), som er neste trinn i første runde, og denne skal være klar til å motta fisk om ca 9 uker.

 

Jeg takker teamet på site, og hele Sjøtroll organisasjonen for det gode arbeide dere gjør, dere har all grunn til å være stolte !! Takker også Lerøy sitt team i prosjektet, det er ikke mindre imponerende hva de har klart å få til, både i prosjektering, og når drift av anlegget!

Deling