2018-09-25

NORDRE FOLLO

9. august signerte vi en liten men svært viktig kontrakt med Nordre Follo renseanlegg.

Vi skal bygge vårt første anlegg for fjerning av nitrogen fra rejektvann fra avvanningen. Nordre Follo renseanlegg har biogassanlegg. Rejektvannet fra avvanning av det utråtnede slammet har meget høy konsentrasjon av ammonium og representerer en stor belastning på anleggets ordinære nitrogenfjerningstrinn.

ANITA™ Mox prosessen fungerer ut fra prinsippet med delvis nitrifisering av ammoniummet i aerobe forhold etterfulgt av autotrof fjerning av nitrogenet gjennom anammoxprosessen under anoxiske betingelser. Prosessen følger følgende reaksjonsligninger.:

• Delvis nitrifisering (aerobe betingelser): NH4 + O2 àNO2

• Anammox (anaerobe betingelser): NO2 + NH4 à N2

På bildet ser dere i blå trøyer Bjørn Buller og Bjørn Hånde fra Nordre Follo renseanlegg sammen med Truls Inderberg.

Fordelen med ANITA™Moxprosessen sammenlignet med konvensjonell nitrogenfjerning er ca 60% redusert oksygenbehov, 50% redusert alkalinitetsforbruk, ikke behov for karbonilde samt betydelig redusert slamproduksjon (Ca 0,11 g TTS/g N-NH4 fjernet) Les mer om prosessen på AnoxKaldnes netside:

http://technomaps.veoliawatertechnologies.com/anita/en/

Dette er vår første Anita(TM)Mox i Norge, og vi var i skarp konkurranse med Purac som har levert Norges så langt eneste anammoxprosess på Bekkelaget RA.

Deling