2018-09-25

FRYA RENSEANLEGG

Etter en lang prosess har vi endelig signert kontrakt på oppgradering av Frya renseanlegg.

Renseanlegget ligger i Ringebu kommune men drives av Sør-Fron kommune som er vår byggherre. Oppgraderingen inkluderer ny forbehandling, oppgradert og utvidet biotrinn, ny avskilling med flotasjon og ny slambehandling med kalkstabilisering.

På bildet: To blide fyrer og en kontrakt. Åge Øverjordet fra Sør-Fron kommune til venstre, og Krüger Kaldnes utsendte, Truls Inderberg til høyre.

Deling