2018-08-17

SJØTROLL NYTT! | 04.07.

Vi er i dag inne i 14. måned etter underskrevet kontrakt på Sjøtroll. Vi er ca 52% ferdigstilt på site, og skulle havært ca 54%. Heldigvis har vi et godt team rundt oss, både internt men også på bygg og rør siden, hvor alletrekker i samme retning. Det betyr igjen at vi når de milepæler vi har lovet kunden, slik det ser ut i dag.

Selv om det er full byggeaktivitet, er det også startet produksjon. Denne startet 28.05.18. Da ble rogn lagt inn i klekkeri 1. I forbindelse med dette er følgende systemer tatt i bruk: inntakrensing for ferskvann, energianlegg, trykkluftanlegg, fiske-sperre, SCADA, PLS inkludert alarmutsending samt kundens eget pumpesystem for ferskvann, hvor vi har bygget om alt elektrisk. Sjøtroll består av to bygg, et vesentlig større enn det andre, det er bygg B (det største) vi jobber mye med om dagen, her er det fantastisk høy aktivitet for alle entreprenører. I bygg A begynner mye å falle på plass. Det er stadig noe jobb igjen, men det er ikke alt for lenge før vi kan levere fra oss dette. Det er i bygg A alle de vitale systemene for begge bygg ligger, som f.eks. energi, inntak og slambehandling.

Vi får mange gode tilbakemeldinger fra kunden og samarbeidspartnere, og det er grunnet dyktige og løsningorienterte disiplinledere. Dere har alle gjort en fantastisk jobb og kan være stolte av hva vi har fått til sammen. På site er det også en super bande, som løser opp i alt vi på kontoret ikke har. I dag er det ganske nøyaktig 4 uker til vi skal flytte yngel fra klekkeriet til DPT 3 og 4, som er de to første RAS avdelingene. I denne sammenheng taes kalkanlegg og slamanlegg i bruk. Dette er vår neste milepæl, og det har vi tro på at vi skal klare. Tusen takk til alle som har bidratt i prosjektet, det er veldig gøy å få lov til å leke med dere alle!

Deling