2018-06-19

Vi er tildelt Norefjell  RA i Krødsherad kommune!

Etter tøffe forhandlingsrunder har vi fått den gledelige beskjeden at vi er tildelt Norefjell RA i Krødsherad kommune. Kommunen skal bygge et komplett nytt renseanlegg som er tilpasset de store belastningsvariasjonene i kommunen og vi har tilbudt en komplett prosessløsning med forbehandling, biologisk behandling i Kaldnes®MBBR samt avskilling i utvendige sedimenteringstanker inklusive komplett slamavvanning og septikmottak.

Kontrakten har en verdi på MNOK 25,3 og Frode Rindedal skal være prosjektleder.
Vi er i ferd med å signere kontrakten og oppstart prosjektering vil skje umiddelbart etter dette.

En stor takk til alle som har vært med i tilbudsarbeidet - vi vant jobben på gode prosesstekniske vurderinger og en flott anleggspresentasjon i tegninger og modell!

Kontaktperson:

Deling