2017-09-29

Godt serviceprosjekt på Evje

Service i Krüger Kaldnes har overtatt ansvaret for såkalte mindre prosjektoppgaver - med en egen prosjektstab. Nylig var to av avdelingens medarbeidere på Fennefoss RA, i Evje kommune, på Sørlandet. 

Et godt samarbeid og et godt humør i kontrollrommet til Fennefoss RA, til venstre John Gunnar Haukom fra renseanlegget sammen med Jarle Esat og Joachim Nygårdsmoen fra serviceavdelingen til Krüger Kaldnes.

Oppgaven til Krüger Kaldnes var å øke kapasiteten på innløpet i det kjemiske renseanlegget ved elven Otra i Setesdal: Utskiftning av eksisterende innløpsrist, med innløpssil 6mm–åpning fra Andersson Water, samt installasjon av en ny sil i ledig kanal. Dette gir en fordobling av kapasiteten. John Gunnar Haukom har hele 26 år bak seg i Evje kommunes tjeneste, de siste 11 årene – tilknyttet Fennefoss RA. Og han var fornøyd med Krüger Kaldnes sitt arbeid - nok en gang.

- Vi har et godt samarbeid. Spesielt servicesjef Arild Kristoffersen har godt kjennskap til anlegget vårt, noe som gjør en del mye enklere, mener han.
Krüger Kaldnes sin serviceavdeling har gjort kapasitetsvurdering, prosjektering, montasje, igangkjøring, samt elektro/automasjon - Guard Systems. Konsulent er Sweco, Seljord. Kontraktssummen er i underkant én million kroner.

 

Jarle Esat og Joachim Nygårdsmoen fra Krüger Kaldnes har sørget for nok en installasjon i regi av serviceavdelingens prosjektstab – til oppdragsgivers foreløpige store tilfredshet!

Deling