2017-09-19

Feiring med brask og bram: Helgeland Smolt - på topp fra første dag

Nesten 200 gjester var samlet da Helgeland Smolt markerte sin offisielle åpning i en værmessig flott ramme. Dette RAS-baserte oppdrettsanlegget i Reppen i Nordland (Recirculating Aquaculture System), med avansert teknologi levert av Krüger Kaldnes, er et av de største i landet. Kapasiteten er på 7-8 millioner postsmolt årlig, med en vekt opp til 500 gram. Produksjonen skjer i seks avdelinger og klekkeri, alle med én RAS-linje hver. Anlegget har allerede vært i drift en god stund – og har levert varene fra første dag.  Prosjektleder for Krüger Kaldnes, Christian Rønning, var blant dem som benyttet anledningen til å si noen ord om både prosjektet og dets gjennomføring.

- Vi er selvsagt takknemlige for fornyet tillit fra eierne etter de erfaringer de fikk med oss som RAS-leverandør til anlegget på Sundsfjord, for noen år tilbake. Her på Helgeland Smolt har vi også hatt et svært bra samarbeid. De ansatte har virkelig stått på for et godt sluttresultat. Det er imponerende, og nok litt uvanlig at selskapets prosjektleder står med spade til langt på natt når det haster. Det vitner om et utrolig engasjement, noe som gjenspeiler seg i et anlegg som vi alle kan være virkelig stolte av, sa Rønning, ved et skikkelig langbord inne i den ene av gangene, med plass til alle fremmøtte. 

Fire glade lakser: Fra venstre Andreas Bjørnøy, disiplinansvarlig elektro og Christian Rønning, prosjektleder, begge Krüger Kaldnes. Samt Kenneth Hansen, leder av teknisk under byggefasen og Werner Storøy produksjonssjef, begge Helgeland Smolt.

Åpningen av Helgeland Smolt fant sted på utsiden av den storvokste bygningskroppen. Flere prominente personer grep mikrofonen. Først daglig leder Tor-Arne Gransjøen – og senere, styreleder i Helgeland Smolt, Odd Strøm fra den ene eieren, Nova Sea. Han er overbevist om at større laks på land (såkalt postsmolt) før utsett i sjø – det er fremtiden.

- Derfor vil Helgeland Smolt med sin store bredde være et sted, ikke bare for produksjon, men også for utvikling av et enda bedre produkt i tiden som kommer, forklarte Strøm.

Det hører med til historien at en konsert med DDE avsluttet den vellykkede dagen. Og betalingen til de populære trønder-rockerne ble besørget av nettopp Helgeland Smolt, mens billettinntektene i sin helhet tilfalt idrettslaget på dugnad. For det å ta vare på sitt nærområde, det er noe som oppdrettsnæringen nordpå er svært opptatt av…

Deling