2017-05-24

Bygger verdens største smoltanlegg - igjen!

Krüger Kaldnes (Recirculating Aquaculture System, RAS) har med samarbeidspartner Total Betong (Bygg) fått i oppdrag å levere et komplett, nøkkelferdig oppdrettsanlegg for storsmolt til Lerøy Sjøtroll, Kjærelva. Anlegget vil bli et av verdens mestproduserende i sitt slag.

Samarbeidsgruppa som på rekordtid prosjekterte det imponerende anlegget, fra venstre Lerøys sjef på stedet, Svein Nøttveit, markedssjef hos Total Betong, Olav Bang-Haagensen, salgssjef Heidi Kyvik og prosjektleder Torgeir Vreim, begge Krüger Kaldnes, driftsleder på stedet, Emil Skjerping og daglig leder i Total Betong, Kurt Helland.

Fakta:

· Kontraktspris: 650 MNOK

· Ferdigstilles: Våren 2019 (2020 blir det første fulle året med produksjon)

· Kapasitet: ca. 4.000 tonn smolt i året fordelt på:

    6 mil. 500 gr. smolt

    6 mil. 160 gr. smolt

· Første levering av smolt: 2019

· Maks utfôring: 21.360 kg/døgn

· Totalt karvolum: 23.964 m3

· Total bygningsmasse (BRA): 20.200m2

· RAS-avdelinger og kar: Stedstøpt

· Byggetid: 2 år

· Oppstart: Mai 2017

Anlegget vil bestå av 12 avdelinger, hvor to er klekkeri-avdelinger og 10 er RAS-avdelinger for videre påvekst. Det skal være mulig å justere saltinnholdet i enkelte avdelinger opptil 20 promille ved innblanding av sjøvann.

I tillegg til overnevnte vil det leveres følgende:

· Dødfiskanlegg

· Fôringssiloer m/fôrtrekk

· Fôringsautomater på kar

· Elektro og automasjon (med komplett SCADA og PLS) 

- Vår felles prosjektstab med Total Betong, har jobbet tett sammen med ekspertgruppen til Lerøy for å kunne møte vår oppdragsgivers krav og forventninger. Det har vært en meget god prosess der styrken til begge parter har bidratt til et godt resultat, sier en fornøyd prosjektleder hos Krüger Kaldnes, Torgeir Vreim, som avslutningsvis også benytter anledningen til rose underleverandør og rørspesialist Stadpipe for deres innsats.

Prosjektleder i Krüger Kaldnes, Torgeir Vreim ser på det nye høy-teknologiske postsmoltanlegget til Sjøtroll som en spennende oppgave.
Deling