Nyheter

År

Resultater

1| 2

Nysgjerrighet & God stemning

2017-08-17

Messen Aqua Nor 2017 i Trondheim samler mer enn 20.000 nysgjerrige fra over 40 land. Og de mest prominentene av disse besøkende var svært interesssert i å få vite mer om Kruger Kaldnes og den enorme suksess vår satsing innen RAS (Recirculating Aquaculture Systems), det vi si gjenbruk av prosessvann i landbaserte oppdrett av laks, har blitt.

Gigant-kontrakt i havn!

2017-05-24

Salgssjef for akvakultur i Kruger Kaldnes, Heidi Kyvik og vår prosjektleder Torgeir Vreim, har all grunn til å smile. For nå har leder av Sjøtroll Havbruk og tvillingsøster Lerøy Vest, Willy Berglund (i midten), og hans dyktige medarbeidere, fått tenning på vårt RAS-konsept. Etter to så langt vellykkede Turnkey-entrepriser med byggentreprenøren Total Betong på Bryne, ble det virkelig storfangst i det tredje. Allerede har byggingen av det som sannsynligvis er verdens største postsmolt-anlegg startet på Bekkjarvik på Vestlandet. Samlet pris er NOK 650 mill.

Åpning Tønsberg RA

2017-05-09 - Tønsberg

TRA ble offisielt åpnet den 24. april 2017.

Moderne og kompakt avløpsteknologi håndterer morgendagens miljøutfordringer

2017-05-08

NRA IKS utvider rensekapasiteten etter en spennende og kreativ anskaffelsesprosess!

1| 2

Deling