Nyheter

År

Resultater

1| 2| 3| 4

FRYA RENSEANLEGG - KONTRAKT SIGNERT!

2018-09-25

Etter en lang prosess har vi endelig signert kontrakt på oppgradering av Frya renseanlegg.

NORDRE FOLLO - KONTRAKT SIGNERT!

2018-09-25

9. august signerte vi en liten men svært viktig kontrakt med Nordre Follo renseanlegg.

SJØTROLL NYTT!

2018-08-17

Vi er i dag inne i 14. måned etter underskrevet kontrakt på Sjøtroll. Vi er ca 52% ferdigstilt på site, og skulle ha

vært ca 54%. Heldigvis har vi et godt team rundt oss, både internt men også på bygg og rør siden, hvor alle

trekker i samme retning. Det betyr igjen at vi når de milepæler vi har lovet kunden, slik det ser ut i dag.

Kaldnes®RAS Brukerforening

2018-06-25 - Sandefjord

Den 13. og 14. juni ble den første samlingen i Kaldnes®RAS Brukerforening avholdt i Krüger Kaldnes sine lokaler i Sandefjord. Tema for samlingen var Driftsovervåking og dokumenthåndtering for drift og vedlikehold.

Vi er tildelt Norefjell RA i Krødsherad kommune!

2018-06-19

Etter tøffe forhandlingsrunder har vi fått den gledelige beskjeden at vi er tildelt Bjøre RA i Krødsherad kommune. Kommunen skal bygge et komplett nytt renseanlegg som er tilpasset de store belastningsvariasjonene i kommunen og vi har tilbudt en komplett prosessløsning med forbehandling, biologisk behandling i Kaldnes®MBBR samt avskilling i utvendige sedimenteringstanker inklusive komplett slamavvanning og septikmottak.

1| 2| 3| 4

Deling