Nyheter

År

Resultater

1| 2| 3| 4

SJØTROLL NYTT! | 05.11.

2018-11-08

Nå er det ca 18 måneder siden vi startet. Vi har flyttet fisken fra begge startfôrings-avdelingene (DPT 3 og 4), til påvekst-avdelingene (DPT 5 og 6). Hele administrasjonsbygget er ferdig og Lerøy har flyttet inn i helt fantastiske kontorer (det er spesielt imponerende)!

SJØTROLL NYTT! | 28.09.

2018-10-01

I dag er vi inne i den 16. måneden i prosjektet. Vi har hatt fisk i startfôringsanlegget i ca 9 uker, og på denne tiden har anlegget kjørt meget bra.

FRYA RENSEANLEGG - KONTRAKT SIGNERT!

2018-09-25

Etter en lang prosess har vi endelig signert kontrakt på oppgradering av Frya renseanlegg.

NORDRE FOLLO - KONTRAKT SIGNERT!

2018-09-25

9. august signerte vi en liten men svært viktig kontrakt med Nordre Follo renseanlegg.

SJØTROLL NYTT! | 04.07.

2018-08-17

Vi er i dag inne i 14. måned etter underskrevet kontrakt på Sjøtroll. Vi er ca 52% ferdigstilt på site, og skulle ha

vært ca 54%. Heldigvis har vi et godt team rundt oss, både internt men også på bygg og rør siden, hvor alle

trekker i samme retning. Det betyr igjen at vi når de milepæler vi har lovet kunden, slik det ser ut i dag.

1| 2| 3| 4

Deling