Nyheter

År

Resultater

1| 2| 3

Aquaculture Innovation Workshop

2017-12-01 - Vancouver

Mer enn 180 personer fra 10 land var samlet i Vancouver, British Columbia, 29. november til "The Conservation Fund Freshwater Institute’s 2017 Aquaculture Innovation Workshop" (AIW).

Oslo Innovation Week 2017

2017-11-01 - Oslo

Sharada Navada presenterte på "Oslo Innovation Week 2017" i oktober, en internasjonal plattform for å dele ideer og innovasjoner for å fremme en bærekraftig fremtid.

Godt serviceprosjekt på Evje

2017-09-29

Krüger Kaldnes increase the capacity of the inlet at the chemical treatment plant at the river Otra in Setesdal: Replacement of existing inlet grille, with inlet sieve 6mm opening from Andersson Water, and installation of a new sieve in free channel. (...) 

En god start…

2017-09-19

Nylig ble Helgeland Smolt offisielt åpnet. Det komplekse RAS-anlegget i Nordland skal produsere 7-8 mill. tonn postsmolt (laks opp til 500gram) i året. Ikke uventet sto sjømat som sushi på menyen, noe Andreas Bjørnøy, disiplinansvarlig elektro i Krüger Kaldnes og Line Holm, HMS ansvarlig Helgeland Smolt, satte stor pris på… (...) 

Nysgjerrighet & God stemning

2017-08-17

Messen Aqua Nor 2017 i Trondheim samler mer enn 20.000 nysgjerrige fra over 40 land. Og de mest prominentene av disse besøkende var svært interesssert i å få vite mer om Kruger Kaldnes og den enorme suksess vår satsing innen RAS (Recirculating Aquaculture Systems), det vi si gjenbruk av prosessvann i landbaserte oppdrett av laks, har blitt. (...) 

1| 2| 3

Deling