Nyheter

År

Resultater

1| 2| 3

Godt serviceprosjekt på Evje

2017-09-29

Krüger Kaldnes increase the capacity of the inlet at the chemical treatment plant at the river Otra in Setesdal: Replacement of existing inlet grille, with inlet sieve 6mm opening from Andersson Water, and installation of a new sieve in free channel. (...) 

En god start…

2017-09-19

Nylig ble Helgeland Smolt offisielt åpnet. Det komplekse RAS-anlegget i Nordland skal produsere 7-8 mill. tonn postsmolt (laks opp til 500gram) i året. Ikke uventet sto sjømat som sushi på menyen, noe Andreas Bjørnøy, disiplinansvarlig elektro i Krüger Kaldnes og Line Holm, HMS ansvarlig Helgeland Smolt, satte stor pris på… (...) 

Nysgjerrighet & God stemning

2017-08-17

Messen Aqua Nor 2017 i Trondheim samler mer enn 20.000 nysgjerrige fra over 40 land. Og de mest prominentene av disse besøkende var svært interesssert i å få vite mer om Kruger Kaldnes og den enorme suksess vår satsing innen RAS (Recirculating Aquaculture Systems), det vi si gjenbruk av prosessvann i landbaserte oppdrett av laks, har blitt. (...) 

Gigant-kontrakt i havn!

2017-05-24

Salgssjef for akvakultur i Kruger Kaldnes, Heidi Kyvik og vår prosjektleder Torgeir Vreim, har all grunn til å smile. For nå har leder av Sjøtroll Havbruk og tvillingsøster Lerøy Vest, Willy Berglund (i midten), og hans dyktige medarbeidere, fått tenning på vårt RAS-konsept. Etter to så langt vellykkede Turnkey-entrepriser med byggentreprenøren Total Betong på Bryne, ble det virkelig storfangst i det tredje. Allerede har byggingen av det som sannsynligvis er verdens største postsmolt-anlegg startet på Bekkjarvik på Vestlandet. Samlet pris er NOK 650 mill. (...) 

KrügerKaldnes første renseanlegg i Lardal kommune er fortsatt i drift!

2017-05-18 - Lardal

Anlegget ble sist besøkt av Jonas Gar Støre sammen med Dag Terje Andersen og ordfører med rådmann fra Lardal kommune her sammen med Sofia Knudsen og Jan Henrik Knudsen fra Krüger Kaldnes. Jonas Gar Støre fikk en innføring i Kaldnes® MBBR-patentet samt en presentasjon av Krüger Kaldnes sine aktiviteter i det norske VA-og Akvakulturmarkedet. (...) 

1| 2| 3

Deling