Krüger Kaldnes leverer nytt flott renseanlegg

Krüger Kaldnes er i samarbeid med vår søsterbedrift Krüger Danmark veldig stolte over det nye renseanlegget OREA (OvervannsREnseAnlegg) som er bygget for NRA (Nedre Romerike Avløpsselskap)

OREA er et prosessrenseanlegg som skal rense det vannet som i dag går i overløp på dagens renseanlegg. Det betyr at utslippet av urenset avløpsvann vil opphøre.

Dette er et stort anlegg hvor vi har stått for design, detaljprosjektering samt komplett bygging av anlegget. 

Prosjekteringen gjelder Prosess, Mekanisk og Elektro-Automasjon.

Vår leveranse har bestått av innløpsregulering, forbehandling med rister som fjerner faste legemer i avløpsvannet, av-vanning av dette og transport av slam til container for bortkjøring. Slammet fra container blir kjørt til NRA sitt slamlager og behandlet videre her.

Avløpsvannet blir så renset gjennom våre patenterte renseprosesser Actiflo® og Actidyn®. Dette er vel anerkjente og plassbesparende renseprosesser i vår portefølje.

Anlegget er nå i prøvedrift og overtakelse er planlagt i juni.

Krüger Kaldnes gratulerer NRA med nytt overvannsrenseanlegg som også vil bidra til en forbedret vannkvalitet i Nitelva.

Deling