Krüger Kaldnes leverer nytt flott renseanlegg

Krüger Kaldnes er i samarbeid med vår søsterbedrift Krüger Danmark veldig stolte over det nye renseanlegget OREA (OvervannsREnseAnlegg) som er bygget for NRA (Nedre Romerike Avløpsselskap)

OREA er et prosess renseanlegg som skal rense det vannet som i dag går i overløp på dagens renseanlegg. Det betyr at utslippet av urenset avløpsvann vil opphøre.

Dette er et stort anlegg hvor vi har stått for design, detaljprosjektering samt komplett bygging av prosessanlegget.

Prosjekteringen gjelder Prosess, Mekanisk og Elektro-Automasjon.

Vår leveranse har bestått av innløps regulering, forbehandling med rister som fjerner faste legemer i avløpsvannet, av-vanning av dette og transport til container for bortkjøring.

Avløpsvannet blir så renset gjennom vår patenterte renseprosess Actiflo® og produsert slam blir fortykket i Actidyn®. Dette er vel anerkjente og plassbesparende renseprosesser i vår portefølje. Slammet som produseres blir pumpet til NRA sitt slamlager og behandlet videre her.

Anlegget er nå i prøvedrift og overtakelse er planlagt i juni.

Krüger Kaldnes gratulerer NRA med nytt overvannsrenseanlegg som også vil bidra til en forbedret vannkvalitet i Nitelva.

Deling