Standardprodeukter

Vi kan tilby et bredt spekter av komplette prefabrikerte produkter for vann- og avløpsbehandling. Disse er primært designet for mindre vannmengder og spesielt godt egnet for anvendelser i industri, laboratorium og institusjoner. Mange har moduldesign og kan enkelt tilpasses kapasitetsbehovet. Konseptet er basert på prefabrikerte standardprodukter som gir en gunstig pris og kort leveringstid.

Reservedeler og service

Kaldnes® MBBR

A key element: The plastic carriers
A key element of the MBBR technology is the Kaldnes carriers. They are designed to provide a large protected surface area for the biofilm and optimal conditions for biological activity when suspended in water.

Three different types of carriers are best suited for use in the ANITA™ Mox process:

 • K3, with a protected surface area of 500 m2/m3
 • K5, with a protected surface of 800 m2/m3
 • BiofilmChip™ M, with a protected surface area of 1,200 m2/m3

These carriers of different shapes and sizes provide flexibility to use the most suitable type depending on reject water 
characteristics and available volumes.

Kaldnes® MUSLING

Effektiv flotasjon

MUSLING® er et flotasjons­anlegg som er utviklet tidlig på 1980-tallet for rensing av fettholdig avløp fra fiskeforedlings­industrien. Etter mer enn 20 års driftserfaring, er MUSLING® flotasjonsanlegg blitt et begrep som renseanlegg for industrien og kommunale avløp.

MUSLING® separerer kontinuerlig ut partikler fra enhver væskestrøm. Den unike hydrauliske utformingen gir maksimal effektivitet i flotasjonsprosessen.

- et enkelt prinsipp!!

Flotasjon i MUSLING® effektiviseres ved at

væskestrømmen avskiller partikler mot overflaten ved en indre hydraulisk påvirkning av retning og hastighet.

Stor kapasitet

MUSLING®
flotasjonsanlegg kan håndtere en meget stor væskestrøm på et relativt lite areal og volum. Det gir MUSLING®mange fordeler. Overflatehastigheten kan være på hele 15 m/h. og varierer noe avhengig av applikasjonen, men det finnes anlegg i drift som flotterer med over 15 m/h, noe som i utgangspunktet er meget hurtig. Resultatet er effektive, kompakte og kostnadseffektive anlegg.

Membrananlegg

Problemfri vannbehandling med membranfiltrering

 • Humusfjerning
 • Meget konkurransedyktige priser


 • Enkel installasjon
 • Topp drikkevann i henhold til drikkevannsforskriften
 • Nanofiltrering gir en absolutt barriere mot bakterier og virus
 • Tilpasset norsk overflatevann

Hydrotech filtrering

Over 1.000 trommelfiltere i Norge

 • Kostnadseffektiv teknologi
 • Minimalt plassbehov
 • Fleksibilitet
 • Hardfør, kompakt design
 • Samarbeid og utvikling

Hydrotechs filtre er utviklet med spesiell sterkt fokus på fleksibilitet og anvendelighet. Det unike filterpanelet forenkler så vel erstatning som forandring i filtermaskens åpningsstørrelse.Filtrene preges også av lite vedlikehold og enkel tilpassing til ønsket hydraulisk kapasitet og ytelse.

Hydrotech har et vell av referanser - med over 8000 filtere i bruk på verdensbasis. I Norge er det største markedet innen fiskeoppdrett med over 1.000 trommelfiltere i virksomhet. Men også i kommunale renseanlegg satses nå på Hydrotech-filtre i den viktige forbehandlingen.

For å sikre de optimale leveransen, har Hydrotech et nært samarbeid med kunder når det gjelder forbedringer og utvikling.

Hydrotech brosjyrer:

Sentrifuger og fortykkermaskiner

Alfa Laval - verdens ledende ekspert innenfor dekanterseparasjon, har ved design av ALDEC G3 dekanterseparator stått for et gjennombrudd. Utstyrsserien representerer en revolusjon i ytelse og energibesparelse. Rammen for hva bedrifter kan forvente fra separasjonsprosesser er blitt betraktelig utvidet.

En generasjon av muligheter

 • Opp til 30% prosent større tilført volum, høyere tørrstoffinnhold i det behandlede slam og mindre forbruk av polymer
 • Dra fordel av vår mer enn 40 års erfaring med væskehåndtering
 • Vårt utstyr behandler kommunalt kloakkslam fra over 200 millioner mennesker og brukes industrielt av mer enn 1.000 bedrifter.
 • For leveranser av sentrifuger i Norge (og Sverige) samarbeider vi med Alfa Laval Nordic AS om salg, installasjon og montasje

Aquamove

Mobile enheter når det trengs!

Veolia Water Solutions & Technologies tilbyr gjennom Aquamove™ er et bredt spekter av mobile, midlertidige filtreringsenheter for rentvannsproduksjon og rensing av avløpsvann, organiske fjerning, fjerning av jern og mangan, rengjøring av lukkede «vann-looper» fra kjøletårn og pre-filtrering før Aquamove™ MORO og Modi enheter.

I Europa er hele 50 enheter tilgjengelige for oppdrag - med forskjellige løsninger med en kapasitet opp til 171m3/h. Disse, hvis ikke i bruk andre steder,  kan installeres på kort varsel. Et utmerket verktøy for å kunne avhjelpe et akutt behov eller som en mulig test.

• Aquamove™ MOFI-DF1702F (plate filtrering, opp til 20 m3/hr)
• Aquamove™ IDRASCREEN (skjerm filtrering, opp til 171 m3/hr)
• Aquamove™ MOFI-3x60S (bag filtrering, opptil 3x60 m3/hr)
• Aquamove™ MOFI 3x80S (patron filtrering, opptil 3x80 m3/hr)
• Aquamove™ MOFI 12x18S (patron filtrering, opptil 12x18 m3/hr)
• Aquamove™ MOFI-1200S (AC / sand filtrering, opp til 35 m3/hr)
• Aquamove™ MOFI-4x10C (sand filtrering, opptil 40 m3/hr)
• Aquamove™ MOFI-4x1200C (sand filtrering, opptil 70 m3/hr)
• Aquamove™ MOFI-2x73S (sand filtrering, opptil 2x73 m3/hr)
• Aquamove™ MOFI-UF65C (ultrafiltrasjon, opp til 100 m3/hr

Fordeler ved Aquamove ™ MOFI enheter

 • Mobile containere og skid-montert enheter
 • Fleksible og modulære løsninger
 • Plug & play utstyr
 • Parallelt filtrering eller serie filtrering
 • Trygge arbeidsforhold

El-automasjon – produkter og løsninger

Pumper

Seepex eksenterskruepumper

Seepex - servicevennlige pumper

Som forhandler av Seepex eksenter skrue pumper i Norge har Krüger Kaldnes festet godt grep rundt et solid og gjennomprøvet produkt. Seepex er uten tvil den ledene, innovative produsenten av slike pumper.

Eksenter skrue pumper benyttes på nærmest alle typer medier.Industri - kommunalt - fiskenæring,det finnes alltid en type Seepex pumpe til formålet.

Som den eneste produsent som har utviklet delt stator og rotor (SCT) ligger Seepex et "hav" foran de andre merkene. Dette har ført til enorm tidsbesparelse på vedlikehold og service - ingen rørdemontering nødvendig - betydelig forlengelse av stator / rotor levetid da stator etterjusteres - kan monteres på eksisterende pumper.

Vi benytter den hovedsakelig i våre avløps -og slamanlegg, det pumpes slamvann, polymer og tørrslam. Vår lange erfaring bekrefter Seepex som den beste eksenter skrue pumpe på markedet.

Forbehandlingsutstyr

Bedre utstyr for forbehandling

Krüger Kaldnes AS har inngått en avtale med Longwood Engineering i England vedr. salg av forbehandlingsutstyr

Escalator innløpssil ble først gang satt i drift i 1993 og har siden da blitt produsert i over 1200 eksemplarer. På Lillehammer RA installerte Krüger Kaldnes i juni 2012 ny Escalator, noe som medførte et betydelig større uttak av ristgods og fiber.

Hullplatesiler er noe det norske VA markedet ønsker og trenger for å oppnå en så god forbehandling som mulig.

Krüger Kaldnes har stor tro på at dette er maskintypen som vil overta for den konvensjonelle trapperisten.

 • Mellom60° til 45°
 • Valgfri bredde
 • Ingen tenner
 • Kan drives uten spylevann
 • Riktig plassert børste
 • Automatiskbørstestramming

Maskinutstyr generelt

Deling