Industri

Krüger Kaldnes kan levere de mest avanserte teknologiske løsninger for industrien, både på fastlandet og til den oljerelaterte virksomheten også til havs.

BORREGAARD

Det tradisjonsrike konsernet i Sarpsborg er produsent av spesialcellulose, ligninbaserte bindemidler og vanilinprodukter. Tidligere hadde Veolia installert en Actiflo-løsning for produksjon av prosessvann. Garanti: 4800 kubikkmeter fullrenset prosessvann i timen, inkludert 350 kubikkmeter drikkevann med total gjennomløpstid til ferdig produkt på kun 15 minutter - når det haster.

Det er her på Borregaard at vi i Krüger Kaldnes også har hatt vårt siste store prosjekt innen industrien. Frykt for legionellabakterier innebar et behov for et helt nytt renseanlegg basert på ren anaerobisk behandling av flere avløpstrømmer fra fabrikken. Biogass fra prosessen skulle erstatte energi fra tungolje og dermed redusert CO2 -utslipp. Dette nye renseanleggets egenskaper måtte tilfredsstille Borregaard sin konsesjon for utslipp til Glomma. Hovedkomponenter ble den svært avanserte renseteknologien Biobed®EGSB fra Biothane (Nederland) ble løsningen, kombinert med filtre fra Hydrotech (Sverige).

SHELL

Også den norske off shore-næringen har hatt nytte av vårt globale mangfold av teknologier. Omkring 20 prosent av Englands behov for gass produseresOrmen Lange-feltet utenfor Kristiansund. Gassen på 40 grader hentes opp fra et dyp med en temperatur under nullpunktet. Den må derfor tilføres glykol for ikke å fryse. Fremme på land separeres tilsetningsvæsken og resirkuleres. Bare en liten rest, som det er for kostbart å separere ut, blir tilbake. Derfor skal den fjernes i stedet, noe som besørges av det av det avanserte, biologiske rensetrinnet som består av LSP™ (Low Sludge Production) og Kaldnes™ Moving Bed Biofilm prosess i kombinasjon med flotasjonsenheten Kaldnes Musling®

STATOIL

Et annet spennende prosjekt har blitt levert til gassanlegget på Kollsnes: Utskiftning av tre eksisterende prosessledd for regenerering av monoetylenglykol(MEG) og metanholdig vann, med nye, større enheter og oppgradering av vannrenseanlegget. Krüger Kaldnes hadde en sentral rolle i i dette siste som inkluderer blant annet to av Veolias patenterte prosesser, henholdsvis MPPE for fjerning av BTEX (Benzen, Toluen, Etyl Benzen og Xylen) og BAS™ (Biofilm/MBBR kombinert med aktivslam). Underleverandør til Aker Solutions.

AKER PROCESS SYSTEM

Gorgon Sedimenteringstanker til MEG regenereringstog for LNG anleggBarrow Island Australia for gassfeltene Gorgon og Jansz. Underleverandør til Aker Solutions.

Deling