Akvakultur - Fremtidens teknologi

Krüger Kaldnes har i nærmere 20 år forsynt oppdrettsnæringen med løsninger og teknologier for vannbehandling. Som en del av Veolia Water kan Krüger Kaldnes tilby et mangfoldig utvalg av verdensledende teknologier og produkter.

Våre kjente teknologier

Våre kjente teknologier i oppdrettsnæringen omfatter blant annet biologisk rensing med Kaldnes®Moving Bed prosess, og partikkelseparasjon med Hydrotech trommel- og skivefiltre.

Kjernen i vår virksomhet er kompetanse og utvikling av effektive og operatørvennlige metoder for vannbehandling. Dette kjennetegnes ofte ved at våre løsninger er svært kompakte, har lave driftskostnader og er tilpasset kundenes individuelle behov

Våre løsninger

Våre løsninger for landbasert fiskeoppdrett omfatter blant annet:

  • Resirkuleringsanlegg
  • Inntaksrensing
  • Kondisjonering av vann i gjennomstrømningsanlegg
  • Avløpsrensing
  • Slambehandling

Høy kapasitet

Kaldnes®Moving Bed

Vår patenterte Kaldnes®Moving Bed (Kaldnes®MBBR) er den biologiske motoren i våre resirkuleringsanlegg. Prosessen er benyttet i et stort antall oppdrettsanlegg over hele verden og er i dag den ledende biologiske rensemetoden for bruk i resirkuleringsanlegg. Kaldnes®Moving Bed kjennetegnes ved at den er en svært kompakt, kontinuerlig prosess med høy hydraulisk kapasitet og lavt energiforbruk.

Hydrotech trommelfiltre

Fôrrester, fekalier fra fisk og overskuddsbiomasse fra Kaldnes®Moving Bed prosessen fjernes effektivt ved bruk av Hydrotech trommelfiltre, et annen velkjent teknologi fra Veolia Water. Hydrotech trommelfiltre har høy hydraulisk kapasitet, er enkle i drift og leverer stabile renseresultater. Typiske lysåpninger for filterduken er fra 40-90 mikron i resirkuleringsanlegg, mens lysåpning ned til 10 mikron kan leveres for inntaksrensing eller sidestrømsanlegg. 

Deling