Vi vokser - vi også!

Norske myndigheter har satt seg et ambisiøst mål. Norges nest største eksportindustri, oppdrett av fisk, skal bli til fire ganger dagens nivå. Det stiller store krav til både mennesker og utstyr. Og vi skal ligge i forkant - hele veien...

Vi bygger de største smoltanleggene

  • Siden Kruger Kaldnes debuterte på messen AquaNor i 2011, har vår egenutviklede Kaldnes® RAS – som gjenbruker og regulerer produksjonsvannet i smoltproduksjon - blitt et teknologisk eventyr. Vi er nå etablert som en ledende leverandør, ikke bare i det norske markedet, men også globalt. I dag bygger vi, i samarbeid med våre kunder, anlegg i en størrelse vi knapt kunne drømme om i begynnelsen. Vi har i denne tiden utviklet rasjonelle Turnkey-løsninger, og tilbakemeldingene fra våre oppdragsgivere på slike og andre typer anlegg, har vært og er svært gode.
  • Men ingenting kommer av seg selv. Hardt arbeid må til skal man lykkes. Vårt rammeverk har en solid pilar i den norskutviklede renseteknologien Kaldnes® MBBR. Supplert med effektive bånd- og trommelfiltre fra vår nabo I Veolia-konsernet, svenske Hydrotech.
  •  Våre nøkkelferdige løsninger blant annet, har resultert i at vi har måttet tilegne oss mer kunnskap om kar-hydraulikk.
  • Vi har også brukt mye ressurser på energioptimalisering knyttet til utstyr for fjerning av nitrogen.
  • Vi kan også skilte med en teknologisk løsning som gjør det mulig å øke størrelsen på smolt til en utgift som reduserer kiloprisen på produsert fisk betydelig.

Vi har kontinuerlig forsterket vår stab med flere dyktige medarbeidere. Mer om Kaldnes® RAS og tjenester finner du i menyen oppe til venstre.

Meet the highest standard!

Helgeland Smolt

Deling