Turnkey-anlegg for landbasert fiskeoppdret

Krüger Kaldnes har utviklet et konsept for totalleveranse av landbaserte oppdrettsanlegg - i samarbeid med byggentreprenør. Med spesielt fokus på optimal drift og god logistikk i anlegget, skapes det perfekte anlegget, i tett samarbeid med kunden. Vi forhaster oss aldri - et optimalt resultat er alltid målet.

3 steg til Turn-key

1. Salgsfase:

I denne fasen etableres rammene for det nye anlegget slik at en detaljert pris kan beregnes 

2. Prosjekteringsfase: 

Nå prosjekteres anlegget til minste detalj. Tegninger og beregninger gjøres klare til byggestart 

3. Leveransefase: 

Anlegget oppføres hos kunde i tett samarbeid med entreprenør og underleverandører

″Turnkey″ - leveranse i samarbeid med entreprenør Landbaserte oppdrettsanlegg med Kaldnes® RAS

KrügerKaldnes leveranse: 

 • Kaldnes® RAS 
 • Støttesystemer for vannbehandling
  - Oksygeneringsanlegg
  - Kjemikaliedosering
  - Energianlegg for varme/kjøling
  - Inntaksrensing 
 • System for transport og behandling av død fisk 
 • Slambehandling 
 • Komplett rørdesign for settefiskanlegget 
 • Klekkeri 
 • Karbelysning

Entreprenør leveranse: 

 • Komplett bygg med ventilasjon og mulighet for varmegjenvinning 
 • Fôringsanlegg 
 • Rør og karsystemer 
 • Fisketransportsystem
Deling