Aquaculture

Erfaring bidrar til utvikling av trygge RAS-systemer

"Heidi Kyvik, salgssjef akvakultur i Krüger Kaldnes, forteller til Kyst.no at selskapet har hatt et fantastisk år med tre nye kontrakter på bygging av nye settefiskanlegg for selskapene SalMar, Marine Harvest og Osland Settefisk. (...)"

20.-23. august, Trondheim

Aqua Nor 2019

Lerøy Sjøtroll Kjærelva

"Back to the beginning!" - We are very excited to present to you the latest Sjøtroll video. Hear our Sales Director Aquaculture, Heidi Kyvik on this outstanding project executed in close cooperation with the client. 

Vårt marked

Akvakultur/Aquaculture
Steinsvik Smolt, Volda kommune
  • Krüger Kaldnes er en verdensledende leverandør av RAS (Recirculating Aquaculture System). Klikk på linken under for mer info om vår banebrytende teknologiske suksess!
Kommunal
Ytre Sandviken RA i Bergen
  • I mange år har Krüger Kaldnes vært en solid leverandør av VA-løsninger til det det kommunale markedet.
  •  Mye av vår virksomhet har den norskutviklede rense-teknologien Kaldnes® MBBR som et solid fundament. 
Industri
Borregaard fabrikker i Sarpsborg
  • Landbasert industri og oljerelatert virksomhet til lands og til havs er også områder som Krüger Kaldnes betjener. Vi har opparbeidet oss spesiell ekspertise på dette området som har mange spennende utfordringer.