Vårt marked

Akvakultur/Aquaculture
Steinsvik Smolt, Volda kommune
  • Krüger Kaldnes er en verdensledende leverandør av RAS (Recirculating Aquaculture System). Klikk på linken under for mer info om vår banebrytende teknologiske suksess!
Kommunal
Ytre Sandviken RA i Bergen
  • I mange år har Krüger Kaldnes vært en solid leverandør av VA-løsninger til det det kommunale markedet.
  •  Mye av vår virksomhet har den norskutviklede rense-teknologien Kaldnes® MBBR som et solid fundament. 
Industri
Borregaard fabrikker i Sarpsborg
  • Landbasert industri og oljerelatert virksomhet til lands og til havs er også områder som Krüger Kaldnes betjener. Vi har opparbeidet oss spesiell ekspertise på dette området som har mange spennende utfordringer.
Service
Service på en ny og bedre måte

Krüger Kaldnes har et serviceapparat som kan ta på seg oppdrag på flere forskjellige områder.

NYHETER

En god start…

Nylig ble Helgeland Smolt offisielt åpnet. Det komplekse RAS-anlegget i Nordland skal produsere 7-8 mill. tonn postsmolt (laks opp til 500gram) i året. Ikke uventet sto sjømat som sushi på menyen, noe Andreas Bjørnøy, disiplinansvarlig elektro i Krüger Kaldnes og Line Holm, HMS ansvarlig Helgeland Smolt, satte stor pris på…

Teknologier

Solide løsninger

Vårt eierkonsern, franske Veolia, har opprettet mini-web'er for er stort antall teknologiske løsninger. Nedenfor har vi plukket et lite utvalg av et stort mangfold. Er det noe du savner, kontakt oss, og vi skal etter beste evne hjelpe deg med din eventuelle utfordring: 

Jump to